• Chất lượng gạo rất tốt, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ hàng tháng của chúng tôi.