• Mobifone đang sử dụng sản phẩm gạo từ An Thành Phong cho nhà ăn của CBCNV. Chất lượng rất tốt và rất đúng hẹn.