Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới

Quê cói Nga Sơn đang ngày càng thay da đổi thịt với diện mạo mới. Sự phát triển trên nhiều mặt kinh tế – xã hội ở huyện ven biển này mang đậm dấu ấn của tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM.

Niềm vui trên đồng dưa Nga Trung - Nga Sơn
Niềm vui trên đồng dưa Nga Trung – Nga Sơn

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Nga Sơn đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực hỗ trợ cho các xã thực hiện chương trình này. 10 tháng năm 2017, huyện Nga Sơn đã huy động được hơn 410 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh trực tiếp cho xây dựng NTM là gần 28 tỷ đồng; ngân sách huyện gần 40 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 80 tỷ đồng, vốn nhân dân gần 235 tỷ đồng và các nguồn vốn khác. Ngoài ra, Nga Sơn còn huy động nhân dân hiến 4.589 m2 đất xây dựng công trình kết cấu hạ tầng… Từ số vốn huy động được, Nga Sơn đã triển khai xây mới, nâng cấp 2,5 km đường trục xã; 10,3 km đường liên thôn và đường ngõ xóm; 45,24 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa và sửa chữa gần 21 km kênh mương nội đồng; 1 trạm biến áp; 3,5 km đường dây hạ thế; sửa chữa 2 trường THCS, 2 trường tiểu học, 1 công sở, 4 nhà văn hóa và khu thể thao xã; 6 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; xây mới 2 trạm y tế; xây mới 1 chợ nông thôn…

Ở huyện Nga Sơn, quá trình xây dựng NTM không chỉ được thực hiện dựa trên hệ thống tiêu chí, mà còn có nền tảng là sự phát triển kinh tế và nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, lãnh đạo huyện luôn chủ động phối hợp triển khai các cơ chế, chính sách, dự án nhằm hỗ trợ nhân dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: Hỗ trợ ngư dân mua sắm, đóng mới tàu khai thác nguồn lợi thủy sản: 200 triệu đồng/tàu công suất từ 90CV trở lên; hỗ trợ vùng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn: 500 triệu đồng/1km đường giao thông nội đồng, 300 triệu đồng/1km kênh mương nội đồng vùng sản xuất tập trung… Nét mới trong sản xuất nông nghiệp từ năm 2016 đến nay là huyện đã xây dựng thành công mô hình trồng dưa hấu ở 3 xã với diện tích gần 20 ha, năng suất đạt từ 32 – 36 tấn/ha, giá trị thu nhập 160 – 170 triệu đồng/ha. Xây dựng và bước đầu sản xuất có hiệu quả cánh đồng mẫu lớn ở 7 xã với tổng diện tích 165 ha, kêu gọi doanh nghiệp tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị về đầu tư trồng khoai tây vụ đông và vụ xuân tại các xã Nga Trường, Nga Thành và Nga Thiện.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đến nay, bình quân toàn huyện đã đạt 15,85 tiêu chí, 9 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã phấn đấu về đích trong năm 2017, những xã còn lại đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành.

Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Nga Sơn đã chọn các nhiệm vụ ưu tiên và hướng đi phù hợp, xây dựng cơ chế hỗ trợ xây dựng các công trình, như: Nhà làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế, đường giao thông, thủy lợi nội đồng và xây dựng các cánh đồng mẫu lớn. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM cho các xã còn lại, huyện đã ban hành quyết định hỗ trợ kích cầu xây mới công sở, nhà văn hóa xã là 3,5 tỷ đồng, trạm y tế xã đạt chuẩn 1,8 tỷ đồng, trung tâm văn hóa thể thao xã 500 triệu đồng; thưởng cho mỗi xã đạt chuẩn NTM 100 triệu đồng, thôn đạt chuẩn NTM 10 triệu đồng…

Đồng chí Mai Văn Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM Nga Sơn, cho biết: Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, huyện Nga Sơn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Tập trung chỉ đạo theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM; sâu sát, quyết liệt, bảo đảm tiến độ thời gian đến từng tiêu chí, dự án, công trình. Các phòng, ban chuyên môn thường xuyên phối hợp với các xã kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn. Đối với ban chỉ đạo của huyện phải tích cực bám cơ sở, lựa chọn nội dung xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Về Nga Sơn hôm nay, bộ mặt nông thôn đã nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Tin rằng, bằng việc vận dụng linh hoạt vào thực tế, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực và sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của người dân, Nga Sơn sẽ đạt huyện NTM vào năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *